Varnir gegn sjúkdómum í alifuglum

Góðar smitvarnir á alifuglabúum (e. biosecurity) eru lykill að því að tryggja gott heilbrigði alifugla og heilnæmar afurðir. Það er mikilvægt að sótthreinsa búnaði og yfirborðsfleti eins oft og möguleiki er á.

Fullkomnaðu og auðveldaðu sóttvarnir með Vectorfog

Vectorfog gerir manni kleyft að sótthreinsa herbergi eða svæði á nokkrum mínútum. 

Vectorfog er sótthreinsunartæki sem hefur þann eiginleika fram yfir hefðbundnar aðferðir að það má sprauta yfir allan tækjabúnað, pappír og yfirborðsfleti án þess að það komi væta eða hafi skaðleg áhrif.

Aðferðina má einnig nota til að losna við smit í einöngruðum tilvikum eða til að verjast alvarlegri sýkingu.

Aðferðin eyðir óæskilegri lykt og eyðir öllum tegundum gerla, veira, sveppa og gróa, samkvæmt gildandi stöðlum og stuðlar þannig að bættu andrúmslofti.

Staðfestur árangur þar sem hreinsun með klór eða gufuhreinsun hefur ekki dugað.

Búnaðurinn er mjög hentugur fyrir alla þá sem ala búfénað til slátrunar.

Tækið má nota á svæðinu þar sem dýr eru, án þess að þau séu fjarlægð. Vectorfog tryggir að efnið dreifist á alla fleti í viðkomandi rými og því erengin þörf á skolun eða þurrkun á eftir. Þessi snertilausa tækni dregur úr hættu á víxlmengun smitsjúkdóma á borð við e-coli, fuglaflensu, kampfýlóbakter og salmonellu.

Ólíkt öðrum sótthreinsi efnum

HYPO er ólíkt öðrum sótthreinsiefnum sem þurfa að liggja á flötum í nokkrar mínútur til þess að sótthreinsun virki, sem kemur sér illa við álag í matvælaframleiðslu, þarf  HYPO aðeins nokkurra sekúndna snerti tíma til að drepa sýkla og kæfa óþef.  Efnið vinnur hraðar og með betri árangri en nokkur önnur hreinsi- og sótthreinsunarefni en er skaðlaust fyrir fólk og umhverfi.  HYPO hefur fengið alþjóðlega viðurkenningu, meðal annars ISO, FDA og EU til notkunar í landbúnar iðnaði.  Áhrifaríkari stjórn á örveruþekju eykur traust á að fyrirtæki og stofnanir bjóði gæðaþjónustu og -vörur og uppfylli kröfur HACCP.